KURSUPPLÄGG - GRUNDKURS

GRUNDKURS & FORTSÄTTNINGSKURS

FÖREBEDJARutbildning

Kursupplägg & Kostnad

Kursupplägg grundkurs

Helg 1 - Tångaheds vandrarhem i Vårgårda och EFS- kyrkan i Alingsås

22-24 september 2023.

 • Förberedelse för tjänst
 • Jesu uppdrag
 • Praktisk undervisning i förbön för sjuka
 • Trauma
 • Förlåtelse
 • Det profetiska
 • Workshops där eleverna får träna på att lyssna in kunskapens ord och profetiska tilltal samt delta i förbön för varandra. 
 • Helgen avslutas med att Helandeskolan deltar i ett offentligt Gudstjänstmöte i Alingsås. Eleverna medverkar i förbönen.


Halvåret mellan helgerna består av hemuppgifter (ca varannan                vecka).

Uppgift 1. Korsets kraft

Uppgift 2. Jesu tjänst och vårt uppdrag

Uppgift 3. Vad bibeln säger om helande

Uppgift 4. Guds tankar för dig

Uppgift 5. Mångfalden i helande

Uppgift 6. Rätt Gudsbild

Uppgift 7. Försoning och Förlåtelse

Uppgift 8. Trauma

Uppgift 9. Jesusterapi

Uppgift 10. Frälsning


Varje enskild uppgift beräknas ta ca 4-5 tim. I hemuppgifterna ingår praktisk förbön.


Helg 2 - Tångaheds vandrarhem i Vårgårda och EFS- kyrkan i Alingsås.

19-21 april 2024.

 • Fördjupad undervisning i förbönstjänst med mycket praktik och workshops
 • Eleverna betjänar med tilltal och förbön i ett offentligt helandemöte på lördagkvällen.
 • Helgen avslutas med diplomutdelning till de som fullföljt kursen.

Kostnad grundkurs

Kursavgift inför starten 3900:-

Betalningar inför hösten 2023: Anmälningsavgift 1000:-

Betalas så fort du fått meddelande om att du är antagen, för att bekräfta din plats! Resterande kursavgift 2900 :- oss till handa senast 31 aug 2023.

Vi reserverar oss för prisändringar.

I kursavgiften ingår mat för den första helgen, samt all undervisning              under de båda kurs helgerna, internetundervisning och kursmaterial.

OBS!Kostnad för boende tillkommer båda helgerna.

Anmälan senast 16 augusti,


Fortsättningskurs 

För dig som redan gått grundkursen och har en längtan efter mer, kan       

gå  fortsättningskursen.

På fortsättningskursen är man kamratstödjare till de elever som går i grundkursen. Du kommer att få fördjupad undervisning i det profetiska och i själavård. Mellan träffarna kommer det att vara zoom undervisning cirka var tredje vecka. 

Kostnad  för fortsättningskursen 3 400:- 

Betalning oss till handa senast 31/8. Man bokar själv boende till första och andra kursträffen. Mat ingår i priset, men inte boendekostnad.

Anmälan för fortsättningselever: kontakt@helandeskolan.se

Anmälan senast  16 augusti.

     


Plats

Vi bor på Tånga Heds camping & vandrarhem i Vårgårda. Vi utgår från Tånga Hed varje dag och kommer att ha en del av vår undervisning där, sedan fortsätter vi med undervisningen i EFS-kyrkans lokaler i Alingsås.


Boende

Kostnad för boende tillkommer.

Bokning till boende gör du själv till både första och andra helgen, efter  besked att du har blivit antagen.

Bokning boende: www.tangahed.se

Mail:info@tangahed.se.

Kontakt + 46(0)322-62 43 11